Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá của TCT Hàng hải VN tại CTCP XNK cung ứng vật tư hàng hải

Thông tin đấu giá/ IPO 19/01/2015    220

Chia sẻ

Căn cứ Quyết định số 1311/2014/QĐ-VNDIRECT-KHTC của Giám đốc Khối Khách hàng Tổ chức Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ngày 13/11/2014 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam tại Công ty cổ phần XNK Cung ứng vật tư Hàng Hải, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

 

– Cá nhân trong nước:  

01 NĐT

– Cá nhân nước ngoài: 

0

– Tổ chức trong nước:

01 NĐT

– Tổ chức nước ngoài:    

0

 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   2.758 CP

 

– Cá nhân trong nước:  

10 CP

– Cá nhân nước ngoài: 

0

– Tổ chức trong nước:

2.748 CP

– Tổ chức nước ngoài:    

0

DMCA.com Protection Status