Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký đấu giá cổ phẩn của TCT Thương mại Hà Nội tại CTCP LIXEHA

Thông tin đấu giá/ IPO 17/03/2015    260

Chia sẻ

 

THÔNG TIN PHÁT HÀNH

Tổ chức chào bán

: Công ty cổ phần LIXEHA

Số lượng cổ phần đấu giá

: 516.010 cổ phần

Mệnh giá         

: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

Giá khởi điểm

: 16.000 đồng/cổ phần (Mười sáu nghìn đồng/cổ phần)

Thời gian tổ chức đấu giá

: 14h00 ngày 18 tháng 03 năm 2015

Địa điểm tổ chức đấu giá

: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

 

  Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng – Hà Nội

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

STT

Diễn giải

Số lượng

Đơn vị

1

Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá

7

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư trong nước

7

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư cá nhân

7

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư tổ chức

0

Nhà đầu tư

 

Nhà đầu tư nước ngoài

0

Nhà đầu tư

2

Tổng khối lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua

1.230.000

Cổ phần

 

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo.

 

BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

DMCA.com Protection Status