Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 31/12/2019    521

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang

2.      Địa chỉ:

Số 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực xây dựng để tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc công trình và các hoạt động có liên quan đến xây dựng; là đơn vị hoạt động dịch vụ công của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

4.      Vốn điều lệ:

4.964.900.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

253.210 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

243.280 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2020

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ ngày 31 tháng 01 năm 2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

t ngày 05/02/2020 đến ngày 14/02/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

t ngày 10/02/2020 đến ngày 11/02/2020

Hướng dẫn tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Mẫu tham gia đấu giá xem TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo xem TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status