Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Thông tin đấu giá/ IPO 04/03/2020    783

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

2.      Địa chỉ:

Đường Võ Văn Kiệt, Khu vực 4, Phường 5, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Khảo sát, lập dự án thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đo đạc và bản đồ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; Trích đo địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;…

4.      Vốn điều lệ:

22.710.000.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.173.750 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

1.112.790 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2020 đến 16h ngày 23 tháng 03 năm 2020

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Trước 15h 00 ngày 27 tháng 03 năm 2020

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 15 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2020

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 07/04/2020 đến ngày 08/04/2020

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status