Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 04/12/2019    804

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Trung tâm Giống Nông nghiệp Tỉnh Hậu Giang

2.      Địa chỉ:

Số 128, Quốc lộ 61, ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu

Giang

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Nghiên cứu, lưu trữ, phát triển, cung cấp giống gốc, giống thuần, giống bố mẹ; lai tạo, chọn tạo, thử nghiệm, trình diễn, sản xuất giống nông nghiệp phục vụ cho sản xuất, đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển nông nghiệp trong và ngoài tỉnh.

4.      Vốn điều lệ:

18.756.500.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

778.181 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

778.181 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 06/01/2020 đến ngày 07/01/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status