Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu

Thông tin đấu giá/ IPO 23/11/2018    637

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu
2.      Địa chỉ: Số 41 Hai Bà Trưng, Khóm 2, Phường 3, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
3.      Ngành nghề kinh doanh: Quét dọn, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, thoát nước công cộng, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng; Thực hiện công tác vệ sinh đô thị, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; ….
4.      Vốn điều lệ: 35.700.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.337.600 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.337.600 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/12/2018 đến ngày 29/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 26/12/2018 đến ngày 27/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=5dece2d1-a8f7-4bec-bdae-d3b41ae2862c&rid=1589600194

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status