Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ

Thông tin đấu giá/ IPO 04/12/2019    656

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Giao thông Thủy bộ

2.      Địa chỉ:

420 Quốc lộ 1, Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu

Giang

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Thực hiện công tác đăng kiểm các phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy bộ nội địa đang lưu hành và một số hoạt động dịch vụ được Nhà nước cho phép.

4.      Vốn điều lệ:

5.741.200.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

10.000 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

212.036 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

212.036 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2019 đến 16 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 31/12/2019 đến ngày 09/01/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 06/01/2020 đến ngày 07/01/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status