Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 13/11/2018    613

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP
2.      Địa chỉ: Số 63 đường Yersin, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu xăng dầu. Mua bán nguyên liệu, nhiên liệu xăng dầu; …
4.      Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.900 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 30.958.800 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11  năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018.

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 04/12/2016 đến ngày 10/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 07/12/2018 đến 10/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=9a22d771-965d-42a7-8d04-80b3cd7bc479&rid=1413975280

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status