Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP

Thông tin đấu giá/ IPO 29/10/2020    440

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Tổng Công ty IDICO – CTCP như sau:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty IDICO – CTCP
2. Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng;…
4. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
5. Hình thức đấu giá Đấu giá
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 26.930 đồng/cổ phần
8. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 108.000.000 cổ phần
9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 28/11/2020 đến ngày 04/12/2020
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/12/2020 đến 04/12/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status