Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO)

Thông tin đấu giá/ IPO 08/09/2017    359

Chia sẻ

  • Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – TNHH MTV (IDICO)
  • Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN và giao thông; Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp; …
  • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
  • Giá khởi điểm: 18.000 đồng/cổ phần
  • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 55.305.500 cổ phần

Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 55.305.500 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.
10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 08/09/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/09/2017
– Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2017
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
12. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2017
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 06/10/2017 đến ngày 14/10/2017
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 10/10/2017 đến ngày 12/10/2017
Trân trọng thông báo
File đính kèm :
20171005-Tong CT Dau tu Phat trien Do thi va Khu cong nghiep VN-Huong dan dang ky
Các file khác: vui lòng tham khảo tại HOSE: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=36ee4788-fcd5-4fac-a0a7-e774920c3274&rid=963777597

 

DMCA.com Protection Status