Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Thông tin đấu giá/ IPO 30/05/2019    506

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế
2.      Địa chỉ: 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang,…
4.      Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.904.800 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.904.800 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–      Thời gian: 08 giờ 00 phút  ngày 30 tháng 05 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 06 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–      Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 06 năm 2019

–      Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–      Thời gian: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2019

–      Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 27/06/2019 đến ngày 06/07/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: ngày 02/07/2019 đến ngày 03/07/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY

Quy chế giao dịch: <Quy che giao dich>

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status