Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH MTV Tân Khánh An

Thông tin đấu giá/ IPO 18/09/2018    450

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Tân Khánh An
2.      Địa chỉ: Đường D2 – Khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bì.
4.      Vốn điều lệ: 38.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.919.600 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.862.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 10 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 16/10/2018 đến ngày 25/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 19/10/2018 đến 20/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=7f3f0347-5b96-43c8-8118-c0578c7aa676&rid=2099108258

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status