Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

Thông tin đấu giá/ IPO 04/01/2019    622

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk
2.      Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
4.      Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 18.348.200 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 15.444.800 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 01 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 31 tháng 01 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 13/02/2019 đến ngày 14/02/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=3d747ae9-d375-4351-a89a-1a4f130c7690&rid=2059211737

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status