Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Thông tin đấu giá/ IPO 01/03/2019    642

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
2.      Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
3.      Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bột; …
4.      Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.256.100 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.198.500 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2019  đến 16 giờ 00 phút ngày 20 tháng 03 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/03/2019 đến ngày 06/04/2019.
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 03/04/2019 đến ngày 04/04/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=0e67e26a-cdfa-455b-a811-f598b7d8d765&rid=571896514

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status