Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Thông tin đấu giá/ IPO 09/08/2018    488

Chia sẻ

 

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
2.      Địa chỉ: Số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tinh Đồng Tháp, Việt Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu – kinh doanh xăng dầu Mua bán nhiên liệu khí và các sản phẩm của chúng. Mua bán chất bôi trơn. Chiết nạp Gas. Xuất nhập khẩu Gas. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa. Vận tải hàng hóa đường bộ…
4.      Vốn điều lệ: 1.355.225.860.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 48.040.531 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ ngày 13 tháng 08 năm 2018 đến 16 giờ ngày 29 tháng 08 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ ngày 05 tháng 09 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 07 tháng 09 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 08/09/2018 đến ngày 17/09/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 13/09/2018 đến ngày 14/09/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6fea0b3e-361b-4027-bf2c-75e51096152d&rid=1663064744

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status