Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

Thông tin đấu giá/ IPO 28/09/2018    681

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé
2.      Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
3.      Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, trồng cây lâu năm khác, trồng cây hàng năm khác, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng gỗ nguyên sinh,…
4.      Vốn điều lệ: 1.230.633.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 41.000.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 41.000.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 03/11/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 31/10/2018 đến 01/11/2018

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Download

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status