Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk

Thông tin đấu giá/ IPO 24/07/2018    253

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk
2.      Địa chỉ: Km14, tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk
3.      Ngành nghề kinh doanh: Trồng sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu, sản xuất và tiêu thụ phân hữu cơ vi sinh, thu mua chế biến cà phê xuất khẩu, chăn nuôi bò thịt, bò giống, bò sữa,…
4.      Vốn điều lệ: 99.475.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.692.500 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.874.200 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 08 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 08 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 08 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 21/08/2018 đến ngày 30/08/2018.
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 24/08/2018 đến 27/08/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=fbfaa658-4a7e-4aa8-9207-71b71d90753f&rid=1671727837

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status