Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên

Thông tin đấu giá/ IPO 21/02/2019    531

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần tập đoàn truyền thông Thanh Niên
2.      Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ quảng cáo thương mại; In ấn; Đại lý, môi giới, đấu giá; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; …
4.      Vốn điều lệ: 403.416.300.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.350 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.800.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.800.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày  12 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t 15/03/2019 đến 21/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t 20/03/2019 đến 21/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=f8d42363-75f2-4920-80ac-97d20124282e&rid=292037334

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status