Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018    430

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai
2.      Địa chỉ: Số 197 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
3.      Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; …
4.      Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 28.400 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.134.200 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.960.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 11 tháng 12 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 17 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 20/12/2018 đến ngày 26/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 25/12/2018 đến 26/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=6e9c547e-7cde-4680-8ef9-e52bf991ae63&rid=1110528099

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status