Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 18/06/2019    396

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
2.      Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
4.      Vốn điều lệ: 478.973.330.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 31.072 đồng/cổ phần
8.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 13.915.000 cổ phần
9.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua 13.915.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–      Thời gian: 08 giờ 00 phút  ngày 18 tháng 06 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 06 năm 2019

–      Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–      Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 07 năm 2019

–      Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–      Thời gian: 09 giờ 00 ngày 08 tháng 07 năm 2019

–      Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 09/07/2019 đến ngày 15/07/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: ngày 12/07/2019 đến ngày 15/07/2019

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Mau don

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status