Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một

Thông tin đấu giá/ IPO 18/04/2019    470

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một
2.      Địa chỉ: Số 11B, đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
3.      Ngành nghề kinh doanh:

 

Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất; Đầu tư, quản lý hệ thộng thoát nước; …

4.      Vốn điều lệ: 812.000.003.750 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.500.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 9.500.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút  ngày 19 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 20 tháng 05 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 21/05/2019 đến ngày 30/05/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 24/05/2019 đến ngày 27/05/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e419c515-396e-4f6b-a2cc-cf426d2a3049&rid=1150367619

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status