Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Thông tin đấu giá/ IPO 15/11/2018    489

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
2.      Địa chỉ: 84 đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
3.      Ngành nghề kinh doanh: Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Thoát nước và xử lý nước thải; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;…
4.      Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 644.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 644.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 03 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 11/12/2018 đến 12/12/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=1c715427-f817-4f24-bb2d-090583dd6ac8&rid=875226583

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status