Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Thông tin đấu giá/ IPO 25/02/2019    613

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
2.      Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, P8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
3.      Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh VLXD; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Hoạt động xuất, nhập khẩu.
4.      Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá: Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 30.000 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.500.000 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 1.500.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–        Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 03 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 27/03/2019 đến 05/04/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 01/04/2019 đến 02/04/2019

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status