Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Thông tin đấu giá/ IPO 20/10/2020    341

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn như sau:

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
2. Địa chỉ: Số 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn (không sản xuất tại trụ sở).
4. Vốn điều lệ: 293.500.000.000 đồng
5. Hình thức đấu giá Đấu giá
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 26.700 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 13.840.000 cổ phần
9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2020

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 11 năm 2020

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/11/2020 đến ngày 13/11/2020
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 12/11/2020 đến 13/11/2020

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Tài liệu tham khảo: TẠI ĐÂY 

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status