Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai

Thông tin đấu giá/ IPO 07/12/2018    492

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Gỗ Tân Mai
2.      Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
3.      Ngành nghề kinh doanh: May mặc, sản xuất ván ép; …
4.      Vốn điều lệ: 46.623.500.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 36.500 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.269.500 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.284.500 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 03/01/2019 đến 04/01/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=38a967a7-6cfa-429b-980f-22df753db19d&rid=455249308

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status