Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

Thông tin đấu giá/ IPO 10/09/2018    379

Chia sẻ

1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau
2. Địa chỉ: Số 11 – 13, đường 1/5, phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xây dựng, khai thác, kinh doanh các công trình; Đầu tư xây dựng phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang các khu đô thị. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng Nhà các loại; ….
4. Vốn điều lệ: 58.595.000.000 đồng
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 33.100 đồng/cổ phần
8. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.200.000 cổ phần
9. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.200.000 cổ phần
10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 09 năm 2018
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 09 năm 2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 04/10/2018
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/10/2018 đến 04/10/2018

 

Hướng dẫn đăng ký xem tại đây
Tài liệu tham khảo xem tại đây
Mẫu đơn đăng ký xem tại đây

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status