Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Thông tin đấu giá/ IPO 18/09/2018    401

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
2.      Địa chỉ: Tờ bản đồ số 05, thửa 267, ấp Hội An, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
3.      Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; khai thác, xử lý và cung cấp nước;…
4.      Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.895 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.400.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.400.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 09 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 10 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 09/10/2018 đến ngày 15/10/2018
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 12/10/2018 đến 15/10/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo:

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status