Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Thông tin đấu giá/ IPO 17/07/2018    581

Chia sẻ

 

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang
2.      Địa chỉ: Lô L5, Căn 20, Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
3.      Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; ….
4.      Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 100.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 156.200 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 07 năm 2018

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 02 tháng 08 năm 2018

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 08 năm 2018

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/08/2018 đến ngày 13/08/2018.
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 09/08/2018 đến 13/08/2018

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=07133cfb-87e4-4346-b52f-e09f304148a1&rid=1456521301

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status