Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Thông tin đấu giá/ IPO 13/02/2020    498

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

2.      Địa chỉ:

Số 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, …

4.      Vốn điều lệ:

36.000.000.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

14.630 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

864.000 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

864.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 02 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 02 năm 2020

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ ngày 28 tháng 02 năm 2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status