Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2019    361

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2.      Địa chỉ: tầng 5&6, AB Tower, 76 Lê Lai, Quận 1, HCM
3.      Ngành nghề kinh doanh: Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
4.      Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 9.900 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 37.500.000 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 37.500.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 03 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 4 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 11 tháng 04 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t ngày 17/04/2019 đến 19/04/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t ngày 22/04/2019 đến 23/04/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=ad7a5034-123c-4d34-88fb-f06ffa3538bd&rid=1246852469

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!


 

DMCA.com Protection Status