Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long

Thông tin đấu giá/ IPO 22/02/2019    513

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long
2.      Địa chỉ: Số 2 đường Hưng Đạo Vương, phường 1, TP, Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3.      Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; …
4.      Vốn điều lệ: 289.000.000.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 13.600 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.660.500 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.660.500 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: trước 15 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 03 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: t 15/03/2019 đến 21/03/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: t 20/03/2019 đến 21/03/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e129acb8-4d33-48b7-b6ae-7c5ffe77b50f&rid=447575535

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status