Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá của Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

Thông tin đấu giá/ IPO 29/03/2019    603

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá: Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
2.      Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu
3.      Ngành nghề kinh doanh: Quản lý và khai thác bến xe, bến tàu phà; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
4.      Vốn điều lệ: 34.434.500.000 đồng
5.      Hình thức đấu giá Đấu giá
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.012.470 cổ phần
9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.687.290 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 08 giờ 00 phút  ngày 01 tháng 04 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 18 thàng 04 năm 2019

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2019

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: ngày 27/04/2019 đến ngày 06/05/2019
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 06/05/2019 đến ngày 07/05/2019

Tài liệu hướng dẫn: <Huong dan dang ky>

Tài liệu tham khảo: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=c3a63845-93bd-44b6-919b-6ae873f0a764&rid=50979072

Mẫu đơn đăng ký: <Mau don>

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status