Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá Công ty mẹ – Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Thông tin đấu giá/ IPO 15/06/2016    238

Chia sẻ

 

1.    Tổ chức phát hành: CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG
2.    Địa chỉ: 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3.    Ngành nghề kinh doanh: Gia công, chế tạo cơ khí và xây dựng dân dụng; Đầu tư bất động sản; …
4.    Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
5.    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.    Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần
7.    Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.340.100 cổ phần 
8.    Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 5.340.100 cổ phần 
9.    Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 14/06/2016 đến 15h30’ ngày 04/07/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Cơ khí Xây dựng)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/07/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 11/07/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/07/2016 đến 16h00’ ngày 21/07/2016
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2016 đến ngày 18/07/2016

Trân trọng thông báo!

 

File đính kèm:

1. Quy chế đấu giá cổ phần_TCT Cơ khí XD

2._Quyet_dinh_phe_duyet_phuong_an_co_phan_hoa_COMA

3._Quyet_dinh_phe_duyet_COMA

4._COMA-PACPH_von_350_ty

5._Du_thao_dieu_le_COMA

6._Ban_CBTT_COMA__tieng_Viet

7._CBTT_COMA_tieng_Anh

8._BCTC_Cong_ty_me_-_2013_COMA.pdf

9._BCTCHN_2013_COMA.compressed

10._BCTC_hop_nhat_2014_(dieu_chinh_sau_KTT)_COMA.compressed

11._BCTC-2014_cong_ty_me_dieu_chinh_sau_KTNN_COMA

12._Bao_cao_tai_chinh_hop_nhat_2015_truoc_kiem_toan_COMA.pdf

13._BCTC_Cong_ty_me_2015_COMA.compressed

Huong dan tham gia dau gia

Don_dang_ky_dau_gia

 

DMCA.com Protection Status