Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI)

Thông tin đấu giá/ IPO 03/12/2015    365

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI)

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI) như sau:

1.     Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI)

2.     Địa chỉ: Số 1 đường 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3.     Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

4.     Vốn điều lệ:                                                      3.765.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                     10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                10.500 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                               131.334.100 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:           131.334.100 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI) do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h00 ngày 04/12/2015 đến 16h00 ngày 22/12/2015
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI) – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 28/12/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 8h30 ngày 30/12/2015
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 31/12/2015 đến ngày 11/01/2016

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 05/01/2016 đến ngày 07/01/2016

 

Trân trọng thông báo


 

DMCA.com Protection Status