Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần TCT Khoáng sản VINACOMIN

Thông tin đấu giá/ IPO 31/03/2015    244

Chia sẻ

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – VINACOMIN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Khoáng sản – VinacominSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin

2.     Địa chỉ:

193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, HN

3.     Ngành nghề kinh doanh:

khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản kim loại màu (đồng, thiếc, kẽm, vàng…) 

4.     Vốn điều lệ:

2.000.000.000.000 ( Hai nghìn tỷ đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.500 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

46.681.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

46.681.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 27/03/2015 đến ngày 16/04/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30-15h30)

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 21/04/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8h30 phút ngày 23/04/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/04/2015 đến 16h00 ngày 04/05/2015

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2015 đến ngày 04/05/2015

 


Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status