Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội

Thông tin đấu giá/ IPO 06/02/2015    261

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI DU LỊCH HÀ NỘI

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Lương Thực Đông BắcSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Lương Thực Đông Bắc như sau:

1.     Tổ chức phát hành: XÍ NGHIỆP VẬN TẢI DU LỊCH HÀ NỘI

2.     Địa chỉ:  Số 122 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hoạt động vận tải hành khách đường bộ nội thành, ngoại thành; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác …

4.     Vốn điều lệ:

 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

3.826.600 cổ phiếu

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

3.826.600 cổ phiếu

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: từ 8 giờ 30 ngày 06/02/2015 đến 15 giờ 30 ngày 09/03/2015 

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của XÍ NGHIỆP VẬN TẢI DU LỊCH HÀ NỘI

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/03/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16/03/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 17/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/03/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 18/03/2015 đến ngày 23/03/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status