Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Vigracera

Thông tin đấu giá/ IPO 24/12/2013    355

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Viglacera,  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Viglacera như sau:
1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
2. Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, …
4. Vốn điều lệ dự kiến :    3.070.000.000 đồng
5. Mệnh giá    :      10.000 đồng/ cổ phần
6. Giá khởi điểm  :     10.300 đồng/cổ phần
7. Số cổ phần đưa ra đấu giá:   76.947.600 cổ phần
8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua:  76.947.600 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
10. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 23/12/2013 đến  15 giờ 30 ngày 12/02/2014
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty Viglacera – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 ngày 17/02/2014
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
12. Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian: 8 giờ 30, ngày 20/02/2014
     – Địa điểm: Sở GDCK Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/02/2014 đến 16 giờ 00 ngày 28/02/2014
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/02/2014 đến ngày 27/02/2014

 

DMCA.com Protection Status