Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Tổng Công ty PISICO Bình Định (CTCP)

Thông tin đấu giá/ IPO 03/03/2015    406

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CTCP

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCPSở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP như sau:

1.     Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CTCP

2.     Địa chỉ: Đường số 12, KCN Trảng Bàng, Xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

3.     Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Khai thác gỗ…

4.     Vốn điều lệ:                                                      275.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                      10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                                23.877.000 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:            13.475.000 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h00 ngày 03/03/2015 đến 16h00 ngày 20/03/2015
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 25/03/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 09h00 ngày 30/03/2015
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 31/03/2015 đến  ngày 09/04/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 02/04/2015 đến  ngày 06/04/2015

 

Trân trọng thông báo


 

DMCA.com Protection Status