Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

Thông tin đấu giá/ IPO 13/08/2014    324

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG

 Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo LongSở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long  như sau:

 

1.     Tổ chức đấu giá:

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Long

 

2.     Địa chỉ:

185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh bảo hiểm gốc

 

4.     Vốn điều lệ:

336.345.000.000 ( Ba trăm ba mươi sáu tỷ ba trăm bốn mươi lăm) đồng Việt Nam

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

10.300 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

6.368.272 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

6.368.272 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định của quy chế bán đấu giá của Tập Đoàn Bảo Việt tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Bảo Long

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 12/08/2014 đến 15 giờ 30 ngày 29/08/2014

       Địa điểm: :  tại các đại lý đấu giá (Xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá – Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/09/2014

       Địa điểm:  Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30, ngày 09/09/2014

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:  từ ngày 10/09/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/09/2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 11/09/2014 đến ngày 16/09/2014

 

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status