Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của CTCP Phát triển công trình Viễn Thông

Thông tin đấu giá/ IPO 07/12/2015    241

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Phát triển Công trình Viễn thông như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG    

3. Địa chỉ: Lô 18, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

4. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Tư vấn, thiết kế, lập dự án đầu tư và thẩm định dự toán các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin…

5. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

7. Giá khởi điểm: 16.400 đồng/cổ phần

8. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần

9. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.450.000 cổ phần

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian:  Từ 8h30 ngày 27/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

12. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–  Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2015

–  Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 8h30p ngày 24/11/2015

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2015 đến 16h ngày 04/01/2015

15. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 31/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status