Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của CTCP Lương thực Đông Bắc

Thông tin đấu giá/ IPO 06/02/2015    247

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Lương Thực Đông BắcSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Lương Thực Đông Bắc như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÔNG BẮC

2.     Địa chỉ:  142 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

3.     Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh lương thực, phân bón, các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp; Cho thuê kho bãi; Nuôi trồngthủysản…

4.     Vốn điều lệ:

 36.792.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu đồng.)

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

13.600 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.313.474 cổ phiếu

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.313.474 cổ phiếu

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: từ 8 giờ 30 ngày 05/02/2015 đến 15 giờ 30 ngày 05/03/2015 

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ Phần Lương Thực Đông Bắc

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/03/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 12/03/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 13/03/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/03/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 19/03/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status