Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long

Thông tin đấu giá/ IPO 23/07/2014    289

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ LongSở Giao dịch Chứng khoán  Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long như sau:

 

1.     Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ Phần Bia và Nước Giải Khát Hạ Long

 

2.     Địa chỉ:

130 Lê Lợi, p. Yết Kiêu, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, nhập khẩu mặt hàng có cồn và không có cồn

 

4.     Vốn điều lệ:

30.000.000.000 ( Ba mươi tỷ) đồng Việt Nam

 

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 

6.     Giá khời điểm:

29.000 đồng

 

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.050.000 cổ phiếu

 

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

530.000 cổ phiếu

 

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ 8h30 ngày 07/07/2014 đến 15h30 ngày 25/07/2014

       Địa điểm: : Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kem Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long).

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất trước 16h ngày 30/07/2014.

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

 

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 ngày 01/08/2014.

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/08/2014 đến 16 giờ ngày 11/08/2014

 

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/08/2014 đến ngày 08/08/2014

 

Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status