Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên

Thông tin đấu giá/ IPO 26/03/2014    306

Chia sẻ

1. Tên doanh nghiệp:  Công ty TNHH Một thành viên Kim loại màu Thái Nguyên
2. Địa chỉ trụ sở:           Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3. Điện thoại:                 (84-280) 3847 229              Fax: (84-280) 3847 097
4. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng kim loại; quặng sắt và khoáng sản khác; Sản xuất kim loại màu và kim loại quý; Sản xuất hóa chất cơ bản và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600100003 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/2/2012
5. Vốn điều lệ:    180.000.000.000 đồng
6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 7.096.000 cổ phần (tương ứng 39,42%  vốn điều lệ).
7. Mệnh giá:                                 10.000 đồng/01 cổ phần.
8. Giá khởi điểm:                        10.000 đồng/01 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
10. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Thời gian từ 08h30 ngày 20/03/2014 đến 15h30 ngày 10/04/2014. Địa chỉ chi tiết của các đại lý xem tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên và được đăng tải trên website của Công ty (
http://www.kimloaimau.com.vn) và website của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (http://hnx.vn).
11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 15/04/2014.
12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
Thời gian:        8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2014
Địa điểm:        SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 18/04/2014 đến 25/04/2014.
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 21/04/2014 đến 24/04/2014.

DMCA.com Protection Status