Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Bao bì KHATOCO

Thông tin đấu giá/ IPO 11/09/2015    464

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV IN BAO BÌ KHATOCO

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV In Bao Bì KhatocoSở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV IN BAO BÌ KHATOCO

2.     Địa chỉ: 36 Bis Trường Sơn, P.Vĩnh Trường, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3.     Ngành nghề kinh doanh: Sản xu­ất các loại bao bì hộp giấy; In catalogue, brochure quảng cáo ; Sản xuất & kinh doanh các loại bì thư ; Sản xuất & kinh doanh vở học sinh….

4.     Vốn điều lệ:                                                      80.000.000.000 đồng

5.     Mệnh giá    :                                                      10.000 đồng/ cổ phần

6.     Giá khởi điểm  :                                                10.000 đồng/cổ phần

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                                 3.017.200 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:             3.017.200 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco do Sở GDCK Tp.HCM ban hành.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
     – Thời gian:
08h00 ngày 08/09/2015 đến 16h00 ngày 24/09/2015
     – Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV In Bao Bì Khatoco – Phụ lục Danh sách các Đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 29/09/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 09h00 ngày 02/10/2015
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ  ngày 03/10/09/2015 đến  ngày 12/10/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ  ngày 07/10/2015 đến  ngày 09/10/2015

 

Trân trọng thông báo


 

DMCA.com Protection Status