Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Tư – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 04/12/2015    221

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Vật tư – TKV do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Vật tư – TKV như sau:

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

2.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – TKV

3.     Địa chỉ: Số 822 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

4.     Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Dịch vụ cung ứng vật tư, xăng dầu; Sản xuất dầu nhờn Cominlub; Dịch vụ bốc xếp vận chuyển than, sản phẩm cơ khí và hoạt động khác…

5.     Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

6.     Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

7.     Giá khởi điểm: 15.600 đồng/cổ phần

8.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.937.730 cổ phần

9.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 2.937.730 cổ phần

10.  Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30 ngày 04/12/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 24/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 8h30p ngày 31/12/2015

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/01/2016 đến 16h ngày 11/01/2016

15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/01/2016 đến ngày 08/01/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status