Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu

Thông tin đấu giá/ IPO 18/02/2020    444

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, Sở GDCK Tp.HCM thông báo việc tổ chức đấu giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau:

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

2.      Địa chỉ:

199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Việt

Nam

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng,…

4.      Vốn điều lệ:

54.000.000.000 đồng

5.      Hình thức đấu giá

Đấu giá

6.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7.      Giá khởi điểm:

35.100 đồng/cổ phần

8.  Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.566.000 cổ phần

9.  Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:

1.566.000 cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 02 năm 2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2020

–        Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Trước 15 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2020

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 03 năm 2020

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

từ ngày 10/03/2020 đến ngày 16/03/2020

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

từ ngày 13/03/2020 đến 16/03/2020

Tài liệu hướng dẫn: Tại đây

Tài liệu tham khảo: Tại đây

Mẫu đơn đăng ký: Tại đây

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status