Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ DO TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 20/09/2016    247

Chia sẻ

1.      Tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
2.      Tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
3.      Địa chỉ: Số 65 A2 đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4.      Ngành nghề kinh doanh: Đóng mới, sửa chữa, hoán cải các loại giàn khoan, tàu thủy; Dịch vụ cầu cảng, bến, kho bãi; Cung cấp, cho thuê các trang thiết bị, phương tiện vận tải; …
5.      Vốn điều lệ: 594.897.870.000 đồng
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
8.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 4.479.257 cổ phần
9.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 4.479.257 cổ phần
10.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian:  Từ 8h30’ ngày 20/09/2016 đến 15h30’ ngày 14/10/2016

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy sở hữu).

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/10/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/10/2016 đến 16 giờ ngày 31/10/2016
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/10/2016 đến ngày 28/10/2016

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: Hướng dẫn tham gia đấu giá

Tài liệu khác vui lòng tham khảo tại đây.

DMCA.com Protection Status