Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Tư vấn và Xây dựng Bưu điện

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2015    261

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện như sau:

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

2.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN           

 

3.     Địa chỉ:

Số 82 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

4.     Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; Tư vấn đầu tư các công trình bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng dân dụng;…

5.     Vốn điều lệ:

20.150.000.000 đồng

6.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

7.     Giá khởi điểm:

69.700 đồng/cổ phần

8.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

994.500 cổ phần

9.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

2.450.000 cổ phần

10.  Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ 8h30 ngày 27/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12H; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 9h30p ngày 24/11/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2015 đến 16h ngày 04/01/2015

15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 31/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status