Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mỏ

Thông tin đấu giá/ IPO 18/08/2015    231

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY  CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THAC MỎ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật Khai thác mỏSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật Khai thác mỏ, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CTCP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHAI THAC MỎ

2.     Địa chỉ:

Số 101 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Khảo sát thăm dò địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn; Thi công các công trình khoan máy, khai đào, khảo sát, lập dự án tiền khả thi, thi công các công trình xây dựng…

4.     Vốn điều lệ:

18.274.700.000 đồng

5.     Mệnh giá:

100.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

171.000 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

93.207 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

89.546 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 18/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 08/09/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Khoan và Dịch vụ Kỹ thuật Khai thác mỏ)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 11/09/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 15/09/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/09/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  17/09/2015 đến ngày 22/09/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status