Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo đấu giá cổ phần CTCP Dược vật tư y tế Thanh Hóa

Thông tin đấu giá/ IPO 26/08/2015    234

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dược Vật tư y tế Thanh HóaSở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa, như sau:

1.     Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

2.     Địa chỉ:

Số 232 Trần Phú, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3.     Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất các mặt hàng thuốc đông dược, tân dược: kinh doanh thuốc tân dược, cao đơn hoàn tán, kinh doanh hoá chất dược dụng, hoá chất xét nghiệm, mỹ phẩm, kinh doanh sản xuất, sửa chữa thiết bị vật tư y tế;

4.     Vốn điều lệ:

67.930.410.000 đồng

5.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.     Giá khời điểm:

18.600 đồng

7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

1.482.110 cổ phần

8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

1.482.110 cổ phần

9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian: Từ ngày 25/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 29/09/2015

       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đầu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16giờ 00 phút ngày 02/10/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đầu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 06/10/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày  08/10/2015 đến ngày 13/10/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status